Få hjælp til skøde og sameje kontrakt med en boligadvokat

Få hjælp til skøde og sameje kontrakt med en boligadvokat

Hvis du og din samboende kæreste i fællesskab ejer et hus eller en lejlighed, er I ikke gensidigt sikret på samme måde som hvis I var gift. Derfor er det en rigtig god idé at få udfærdiget en formaliseret aftale omkring fordeling af værdien i boligen, skulle den ene af jer gå bort, eller samlivet ophører.

Udfærdigelse af sameje kontrakt

Mange samlevende par står hvert år i den situation, at der ikke foreligger en aftale omkring denne fordeling, hvis de står for et samlivs ophør, og den ene enten skal overdrage boligen ved fraflytningen, eller boligen skal sælges og værdien dermed realiseres.

Uanset om der er tale om et tab eller en gevinst ved et sådant salg, skal fordelingen foregå på retfærdig vis. Og til det formål udfærdiges, mens parret stadig bor sammen og deler udgifterne, en såkaldt sameje kontrakt eller sameje overenskomst. En sameje overenskomst er en skriftlig aftale, som sikrer begge parter. Med en sameje overenskomst, udfærdiget af en dygtig boligadvokat, er der fuld klarhed over hvorledes eventuelle konflikter skal håndteres.

Opdatering af skøde ved overdragelse af bolig

Skulle du og din samlever komme i den ulykkelige situation, at I går fra hinanden, skal boligen således enten sælges eller overdrages til den ene part. Her vil sameje kontrakten fastsætte den pris, som den fraflyttende part skal betale til den tilbageblivende.

Samtidig skal skødet opdateres, således at det er retvisende oplysninger, som fremgår af dette. Ved overdragelse af bolig skal det kun være den tilbageblivende part, som står opført som ejer i det tinglyste skøde. Din boligadvokat kan hjælpe dig og din samlever med at få udfærdiget en sameje kontrakt, samt få opdateret skødet, hvis den ene part skal overtage boligen.

Du kan læse mere på http://eboligadvokat.dk/boligadvokat/, hvor du også kan få et tilbud på udfærdigelse af sameje kontrakt og opdatering af skøde.