Få hjælp og støtte til afvænning på et misbrugscenter

Få hjælp og støtte til afvænning på et misbrugscenter

Pillemisbrug er et af de misbrugs og afhængigheds relaterede problemer, som er i størst vækst herhjemme. Der er megen fokus på misbrug af receptpligtig medicin – også kaldet pillenarkomani – i denne tid. Der udskrives hver eneste måned medicin af typerne angstdæmpende medicin, sovemedicin og smertestillende medicin i uhørt stor skala – og dertil kommer de såkaldte lykkepiller (SSRI præparater), af hvilke man endnu ikke kender de langsigtede følgevirkninger, samt ADHD medicin (for eksempel Ritalin) til børn.

Først inden for de seneste ti år har søgelyset rettet sig imod den type smertestillende medicin, som kaldes opioider – og perspektivet er skræmmende. Opioider (som er betegnelsen for en række stoffer, der opfører sig som morfin) er langt mere vanedannede end tidligere antaget. Dette skyldes, at mange præparater, som er baseret på opioider (som for eksempel Tramadol eller Oxycodon) foruden deres smertestillende virkning også medfører en let opløftende rus ved indtagelse.

Ved ophør med denne type medicin kan patienten således opleve depressive tilstande samt direkte abstinens lignende symptomer, som både er psykiske og fysiske. Således er det let at oparbejde et overforbrug af disse former for medicin – og det er først for ganske nylig, at sundheds myndighederne er blevet opmærksomme herpå.

Få bugt med din medicin afhængighed på et professionelt misbrugscenter

Har misbruget først nået et vist niveau, er det nødvendigt med professionel hjælp til afgiftning og afvænning. Kroppen udvikler nemlig en tolerance over for det pågældende præparat, hvilket betyder, at der med tiden skal større og større mængder til, førend den ønskede virkning opnås. Fjerner man blot medicinen i eet hug, kan der opstå svære abstinenser samt depressive tilstande – og dette kan ende fatalt. På Behandlingscenter Stien skal du få omsorg, hjælp og støtte, hvis du ønsker at vænne dig af med den stærke medicin.

Læs mere om det professionelle og effektive afvænningsforløb på behandlingscenter-stien.dk